Welkom op de website van IJsseldelta

Het Kamperriet

In het vogelrijke gebied, polder De Pieper, hebben wij, familie Vos, ons melkveebedrijf. Op ons bedrijf houden we ongeveer 62 melkkoeien en rond de 40 stuks jongvee. Daarnaast lopen er kippen rond, zijn er konijntjes te aaien en hebben we een koppeltje schapen die in het voorjaar lammetjes krijgen.

Onze koeien zien wij niet als productiedieren, maar als waardevolle dieren die elke dag voor ons hun best doen om lekkere melk te produceren. Daarom vinden we het van groot belang om goed voor onze koeien te zorgen. Zo lopen ze een groot deel van het jaar in de wei, en hebben ze een comfortabele stal waar ze prima kunnen vertoeven. We zijn trots op onze dieren!

Omdat ons bedrijf in een vogelrijk gebied ligt, hebben we een aantal jaren geleden een vogelkijkhut gebouwd. Mensen kunnen ons bedrijf bezoeken, en via de hut de meest bijzondere vogels spotten. Juist omdat ons bedijf zo dicht bij natuur gelegen is, is het vanzelfsprekend om daarin ook actief een stukje beheer voor onze rekening te nemen.

Ook educatie vinden we belangrijk. In onze skybox ontvangen we groepen voor boerderijlessen, natuurlessen of geschiedenislessen over de waterhuishouding. Hele diverse onderwerpen die allemaal weer van toepassing zijn op ons bedrijf.

We doen mee met Boert Bewust omdat we merken dat de burger steeds verder komt af te staan van de boer. Mensen moeten weer verbinding krijgen met het voedsel dat zij eten, en dat kan alleen als wij hierover open en transparant zijn!

foto’s: Douwe Reitsma

Het Kamperriet

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

    Landelijke partners

    Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

    Streek partners