Welkom op de website van IJsseldelta

Melkveehouderij Kattenberg

Wij zijn Sietze en Silvia Kattenberg. Samen met onze kinderen runnen wij een melkveebedrijf in de polder Mastenbroek, vlakbij de stad Zwolle. Op ons bedrijf houden we 100 melkkoeien en bijbehorend jongvee.

Onze koeien zijn natuurlijk ontzettend belangrijk voor ons als melkveehouder. Daarom zijn gezondheid, welzijn en voeding van onze dieren belangrijke aandachtspunten.

In de stal hebben de koeien diepstrooiselboxen, bedden met een dikke laag strooisel, waar ze comfortabel op kunnen liggen. Een koeborstel zorgt ervoor dat de koeien zich fijn kunnen borstelen, isolatie op het dak maakt dat de dieren ook in de warme zomer een prettig klimaat hebben om in te leven. Een dagelijks uitgebalanceerd rantsoen voorziet de dieren van alle noodzakelijke voedingsstoffen. Naast het voer wat de koeien in de stal aangeboden krijgen, grazen de koeien ook buiten, zolang het weer en het land het toelaat.

Het is iedere keer weer een uitdaging om de koeien voldoende melk te laten produceren én ze zo lang mogelijk op ons bedrijf te houden.

Ook een gezonde bodem van ons land is voor ons een vanzelfsprekend aandachtspunt. Instrumenten zoals de kringloopwijzer geeft ons inzicht in de mineralenhuishouding van de bodem. Daar kunnen we bijvoorbeeld de bemesting nauwkeurig op aanpassen.

Naast het verzorgen en melken van de koeien, doen we actief aan weide- en erfvogelbeheer. En om ons bedrijf van eigen energie te voorzien, hebben we zonnepanelen op het dak van de stal.

We vinden het belangrijk dat mensen weer ontdekken wat het boerenleven inhoudt, waar hun voedsel vandaan komt. Dat we mensen laten ervaren hoe we elke dag bezig zijn met de zorg voor onze koeien, het land(schap) en de beste kwaliteit melk. Daarom doen wij mee met Boert Bewust in onze mooie IJsseldelta!

Melkveehouderij Kattenberg

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

    Landelijke partners

    Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

    Streek partners