Welkom op de website van IJsseldelta

3 juli 2023

De eerste herscores zijn een feit.

Eind juni 2023  hebben 6 van onze deelnemers een herscore gehad op hun bedrijf.
Het was al weer meer dan 3 jaar geleden dat zij hun eerste score hadden behaald.

Nog even in het kort: de Score
Als de boer ervoor kiest aan te sluiten bij Boert Bewust, krijgen zij een Boert Bewust score.
Deze score geeft aan welke keuzes zij maken in hun bedrijfsvoering op allerhande maatschappelijke thema’s.
Er worden punten gescoord op zaken die zij extra doen op hun bedrijf naast wat volgens de wet verplicht is.

De thema’s die worden behandeld binnen het scoren zijn:

1A.    Diergezondheid en dierenwelzijn (indien van toepassing, sector afhankelijk) of
1B.    Milieu (plantaardig) (indien van toepassing, sector afhankelijk)
2.      Duurzaamheid
3.      Natuur en landschap
4.      Beeld/ uitstraling
5.      Maatschappij/ imago sector

Je kunt de scores van alle boeren  hier vinden.

De herscore
De scores worden iedere drie jaar opnieuw uitgevoerd. Bij de herscore wordt gekeken naar de huidige score, die wordt opnieuw doorlopen en waar nodig aangepast.
Parallel hieraan wordt er door middel van een vragenlijst verder ingegaan op het thema Maatschappij. De reden om bij dit thema stil te staan binnen de herscore is om met de deelnemer te kijken wat hij/zij binnen dit thema heeft gedaan in de afgelopen jaren en waar liggen mogelijk nog kansen in de verbinding met de omgeving.
Op deze manier blijven de deelnemers zich ontwikkelen en verantwoord ondernemen.

Wij feliciteren Erve Slendebroek, Geitenboerderij Twiegweerd, Familie Kattenberg, Familie Vos, Familie Kok en Familie ten Brake met het behalen van hun herscore.

 

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Streek partners