Welkom op de website van IJsseldelta

22 juli 2020

Rabobank IJsseldelta sponsort IJsseldelta Boert Bewust

Aan de zuidkant van de stad Zwolle bevindt zich al meer dan 150 jaar het agrarische familiebedrijf Erve Slendebroek. Op natuurlijke wijze produceren Jaco en Roelien Visscher hier boerenzuivel zoals melk, yoghurt en vla. Zij vinden het belangrijk om actief contact met hun omgeving te zoeken en mensen te vertellen over de herkomst van hun verse en gezonde producten. Dat is ook de reden dat zij deelnemer zijn geworden van IJsseldelta Boert Bewust. Op dinsdag 30 juni werd op Erve Slendebroek het IJsseldelta Boert Bewust bord feestelijk onthult én het 3-jarige sponsorcontract van Rabobank IJsseldelta met IJsseldelta Boert Bewust ondertekend.

‘Boeren en tuinders doen werk waar de hele Nederlandse samenleving trots op mag zijn’ vertellen Antoon Kanis en Siep Groen namens IJsseldelta Boert Bewust. ‘Zij doen dit met passie, produceren voedsel op verantwoorde wijze en werken hard aan de ontwikkeling van hun bedrijf. Wij helpen boeren om hun omgeving op een innovatieve manier te betrekken bij hun bedrijf. Zodat er echte en open gesprekken ontstaan en meer wederzijds begrip ontstaat. Bijvoorbeeld door mensen uit te nodigen op het erf en het organiseren van leuke, laagdrempelige activiteiten. Helaas ligt dit momenteel als gevolg van corona stil maar zodra het weer kan willen we een leuke fietstocht organiseren langs boerderijen, aldus Kanis.

‘Rabobank IJsseldelta zet zich in voor een sterkere leefomgeving én voor de grote maatschappelijke uitdagingen van nu’, vertelt Wijnand Vos, Accountmanager Food & Agri. ‘Dit met als uitgangspunt samen bereiken we meer dan alleen.’ Zo is de lokale Rabobank onder andere partner van IJsseldelta Boert Bewust. Het doet me genoegen dat wij als Rabobank op deze wijze bij kunnen dragen aan een positieve positionering van onze agrariërs, aldus Vos.

De komende jaren zullen IJsseldelta Boert Bewust en Rabobank IJsseldelta actief samen optrekken om boeren te helpen bij het betrekken van de omgeving bij hun bedrijf en het verder uitbouwen van IJsseldelta Boert Bewust. Kijk voor meer informatie over IJsseldelta Boert Bewust op https://www.ijsseldeltaboertbewust.nl/

 

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Streek partners