Welkom op de website van IJsseldelta

29 augustus 2019

Uitslag prijsvraag

Hoeveel liter melk heeft de koe in het strohok al in haar hele leven gegeven?

Dat was de prijsvraag van de IJsseldelta Boert Bewust-stand tijdens de IJsseldeltadag op 29 juni op het erf van melkveebedrijf Kattenberg. De koe in het strohok was Arendina 192, de oudste koe op het bedrijf. Zij loopt er al bijna 12 jaar lang rond en nog steeds een gezonde, sterke koe.

In de periode dat de IJsseldeltadag plaatsvond stond Arendina 192 droog. Dat wil zeggen dat ze in die periode van een aantal weken geen melk produceerde. In de droogstand kan een koe zich voorbereiden op een nieuwe lactatie: het produceren van melk na de geboorte van haar kalf.

Op 2-jarig leeftijd kreeg Arendina haar 1e kalf en begon dus haar 1e lactatie. In de 12 jaar dat ze al op het bedrijf rondloopt, heeft ze er al 9 lactaties op zitten. Op 21 juli 2019 is haar 10e lactatie begonnen. Toen beviel ze van een stierkalfje. Inmiddels loopt Arendina weer tussen de andere melkgevende koeien.

Juiste antwoord
Omdat ze op 29 juni droogstond, en dus op dat moment geen melk produceerde, kon heel makkelijk berekend worden wat zij op die dag tot dan toe aan liters melk gegeven had. Dit was namelijk 122.300 liter.

Leuk om te zien dat er veel enthousiaste mensen en kinderen waren die wel een gokje wilden wagen én daarbij kans wilden maken op een mooi gevulde mand van Erve Slendebroek. Er werd druk gerekend en overlegd. De antwoorden liepen erg uiteen van 6900 liter en 48.000 liter tot wel 250.000 liter. Er waren ook zeker een aantal antwoorden die zeer dicht bij het werkelijke antwoord kwamen. De winnaar die het dichtste bij kwam, is Martijn Riezebos uit Mastenbroek en is daarmee de winnaar van de prijsvraag!

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Streek partners